سوزن منگنه دلفین و 10 نمونه از موارد استفاده آن را بخوانید!

اشکال جدیدتر منگنه ها از پلاستیک می آیند، حتی بیشتر، برخی از منگنه ها اکنون مخلوطی از پلاستیک و فولاد هستند.

با این حال، صرف نظر از سوزن منگنه دلفین که استفاده می کنید، یک چیز مطمئن است، بازیافت کامل انواع منگنه ها امکان پذیر است.

می توانید منگنه های فولادی خود را در کنار سایر محصولات فولادی که استفاده می کنید مانند قوطی ها و گلدان ها بازیافت کنید.

در اینجا فرآیند بازیافت منگنه های فولادی است.

1. مجموعه
این فرآیند شامل جمع آوری منگنه های فولادی و قرار دادن آنها برای بازیافت ها برای پردازش است، می توانید ضایعات اصلی را در یک ظرف یا سطل نگه دارید و در نقاط جمع آوری بازیافت فولاد بیندازید.

ما می دانیم که لوازم اصلی کوچک و دست نیافتنی هستند.

بنابراین، بسیاری از آنها ممکن است به سطل زباله شما ختم نشوند.

با توجه به این موضوع، راه های دیگری برای قرار دادن منگنه های فولادی برای بازیافت وجود دارد.

شما می توانید مواد اولیه خود را از طریق بازیابی مغناطیسی جمع آوری کنید.

این فرآیند شامل استفاده از آهنربا برای یافتن ضایعات اصلی در میان دیگر زباله های خانگی شما است.

به این ترتیب می توانید منگنه های فولادی خود را به راحتی و با هزینه کم انتخاب کنید.

این مرحله شامل جداسازی فولاد قابل بازیافت از سایر موادی است که ممکن است در منگنه وجود داشته باشد.

اگر کالای اصلی شما از فولاد و پلاستیک تشکیل شده است، بازیافت‌کنندگان در طی این فرآیند پلاستیک را از فولاد جدا می‌کنند.