شکلات الیت قلبی که کودک کار را به حد مرگ رساند

فلاونوئیدهای کاکائو متعلق به دسته بزرگی از پلی فنول های غذایی موجود در میوه ها و سبزیجات هستند.

فلاونوئیدها حدود 12 تا 18 درصد وزن خشک دانه های کاکائو را تشکیل می دهند.

فلاونوئیدهای شکلات الیت قلبی طعم تلخی به دانه‌های کاکائو می‌دهند و آن‌ها را به شکل فرآوری‌نشده به ذائقه انسان تبدیل می‌کنند.

با این حال، در طول تولید، مقدار پلی فنول ها در دانه های کاکائو ممکن است به طور قابل توجهی کاهش یابد و در نتیجه بر خواص آنتی اکسیدانی محصولات نهایی کاکائو تأثیر بگذارد.

از نظر ماهیت شیمیایی، فلاونوئیدهای کاکائو فلاوان-3-اول هستند، به همین دلیل است که اغلب به آنها فلاوانول می گویند.

فلاوانول ها بسته به ساختار آنها به عنوان کاتچین، اپی کاتچین (مونومر) و الیگومرهای پروآنتوسیانیدین طبقه بندی می شوند.

پروآنتوسیانیدین ها بیش از 50 درصد از کل محتوای فلاونوئید موجود در دانه های کاکائو را تشکیل می دهند در حالی که کاتچین ها و آنتوسیانین ها به ترتیب حدود 37 و 4 درصد را تشکیل می دهند.

دانه های کاکائو حاوی بیش از 300 ترکیب شیمیایی قابل شناسایی هستند.

بسیاری از مواد دیگر در ماتریس DC در طی تخمیر، برشته کردن و پردازش دانه های کاکائو ظاهر می شوند.

شناسایی دقیق مواد فعال بیولوژیکی در دهه گذشته نشان داده است که حداقل سه گروه از مواد در دانه های کاکائو با اثرات بالقوه سلامتی وجود دارد.

اینها فلاونوئیدها (اپیکاتچین ها و پروسیانیدها)، تئوبرومین/کافئین و مواد معدنی منیزیم، آهن و روی هستند (شکل 1).

برخی دیگر از ترکیبات هنوز ناشناس ممکن است به مزایای سلامتی DC کمک کنند.

مکانیسم مولکولی (شکل 2) در پشت عمل فلاوانول های کاکائو در درجه اول به اثر آنها بر روی مسیر واسطه اکسید نیتریک مرتبط است، که منجر به تولید اکسید نیتریک از طریق فعال سازی/فسفوریلاسیون eNOS مستقل از Ca2+ می شود.

علاوه بر این، فلاوانول های کاکائو تجزیه اکسید نیتریک را کاهش می دهند و دسترسی به ال-آرژنین را به عنوان یک دهنده NO افزایش می دهند.

اعتقاد بر این است که این مکانیسم جهانی بیشتر اثرات فیزیولوژیکی فلاوانول های شکلات را بر روی سیستم قلبی عروقی و عصبی پوشش می دهد.