شیشه عینک طبی زنانه موجب کور شدن دخترکی 3 ساله در رشت شد

مخترع اولین عدسی عینک ناشناخته است، سنکا تراژدی رومی (4 قبل از میلاد -65 بعد از میلاد) گفته می شود که از یک کره شیشه ای آب به عنوان ذره بین برای خواندن “همه کتاب های روم” استفاده کرده است.

گزارش شده است که راهبان در قرون وسطی از کره های شیشه عینک طبی زنانه به عنوان ذره بین برای خواندن استفاده می کردند.

دمنده‌های شیشه‌ای ونیزی قرن سیزدهم، سنگ‌های خواندنی ساخته شده از شیشه جامد را تولید می‌کردند که در قاب‌های دستی و تک عدسی از شاخ یا چوب قرار می‌گرفتند.

این سنگ های مطالعه شبیه به لنزهای بزرگنمایی دستی امروزی بودند.

اکثر مورخان بر این باورند که اولین شکل عینک در ایتالیا توسط راهبان یا صنعتگران در پیزا (یا شاید ونیز) در حدود 1285-1289 تولید شد.

این عدسی‌های ذره‌بین برای خواندن به شکل دو ذره‌بین کوچک بودند و در پایه‌های استخوانی، فلزی یا چرمی قرار داشتند که می‌توانستند روی پل بینی متعادل شوند.

اولین نمایش هنری شناخته شده استفاده از عینک، نقاشی توماسو دامودنا در سال 1352 بود.

نقاشی او راهبان را در حال خواندن و نوشتن دست نوشته ها به تصویر می کشد.

یک راهب از ذره بین استفاده می کند، اما راهب دیگری عینکی را روی بینی خود می زند.

اولین عینک فقط برای رفع دوربینی و پیرچشمی قابل استفاده است.

و آن عینک برای نزدیک بینی بسیار دیرتر ظاهر شد، زمانی در اوایل دهه 1400.

تاریخچه عینک
اولین وسیله کمک بینایی به نام سنگ مطالعه در حدود سال 1000 پس از میلاد اختراع شد.

سنگ مطالعه یک کره شیشه ای بود که برای بزرگنمایی حروف روی مواد خواندنی قرار می گرفت.

اولین عینک قابل پوشیدن در حدود سال 1284 در ایتالیا اختراع شد.

گمان می رود که سالوینو دآرمات مخترع آنها بوده است.